Problém galerie NextGEN po update 1.9.30

Po aktualizaci nelze zobrazit galerie v administratci a ukáže se tato hláška:

Parse error: syntax error, unexpected T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM in …/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/admin/manage/class-ngg-gallery-list-table.php on line 174

Řešení je snadné. Doporučuji uvedený soubor stáhnout na disk ( …/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/admin/manage/class-ngg-gallery-list-table.php )

otevřít v programu pspad a na řádku 174 nahradit text následujícím textem:  return self::get_columns_static();