Připojení USB disku k Raspberry pi 3B+

Tahleta věcička se mi dostala pod ruce a tak jsem si říkal že zjistím co umí. Jako první mě napadlo připojit k tomuhle USB disk a sdílet jej ve vlastní síti. Níže popisuji návod který mi nakonec zafungoval, trvalo mi chvíli než jsem pochopil co vlastně nastavuji ale nakonec jsem složil několik článků dohromady, několikrát přeinstaloval své Raspberry a pak jsem dal dohromady příkazy které jsem odzkoušel a přináším Vám návod pro naprosté začátečníky.

Nastavení Samba serveru na Raspberry Pi 3b+

Připravte si své raspberry, zapojte do něj USB disk a zapněte jej, jdeme na to.

Jako první zjistime sda disku, je to jakýsi identifikátor disku v systému Linux

sudo fdisk -l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě je moje sda které potřebuji – sda2

Pro jistotu instaluju podporu NTFS aby raspbery pracovalo s formátem disků v NTFS

sudo apt-get install ntfs-3g

 

 

 

 

 

 

Tady potvrdíme klávesou: y

 

Dále přejdeme na vytvoření adresare na našem  raspbery PI

sudo mkdir /media/USBDRIVE1

tím se vytvoří adresář v cestě media s názvem USBDRIVE1

Tento adresář musíme připojit ( mountnout ) k našemu disku USB

sudo mount -t vfat -o uid=pi,gid=pi /dev/sda2 /media/USBDRIVE1/

 

 

 

 

Toto se ukáže v případě že je vše v pořádku.

Aby si raspbery připojilo disk i po restartu musíme zadat pár informací do tabulky filesystému

Provedeme zálohu fstab:

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup

Spustíme  fstab:

sudo nano /etc/fstab

objeví se tabulka a je potřeba najet kurzorem tam kde chceme zapisovat , do tohoto souboru přidáme následující informace ( zde zase použijeme naše sda, v mém případě sd2) :

/dev/sda2    /media/USBDRIVE    ntfs-3g    rw,defaults    0    0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále přidáme práva k zápisu do této složky

sudo chmod 775 /media/USBDRIVE1

 

Nastavení sdílení v naší síti

Pro sdílení potřebujeme mít nainstalovanou sambu

sudo apt-get update –  ( aktualizuje balíčky aplikací z repozitáře )

sudo apt-get install samba  ( instaluje Sambu )

sudo apt-get install samba-common-bin

 

Po instalaci samby přidáme uživatele pro ověření samby

sudo smbpasswd -a pi

a zadáme heslo, které budete používat pro přihlášení ke sdíleným prostředkům na sambě.

Zálohování souboru s konfigurací samby, pro případ obnovy

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

A pak soubor otevřeme

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Vyhledáme řetězec Workgroup – Vyhledání pomocí klvesy ctrl +w, nebo Příkaz najdeme v

Sekci    ===== Glogal setting =====

workgroup = WORKGROUP

 

Nyní v tomto souboru nastavíme sdílení, v mém případě stačilo nalistovat konec souboru a tam zadat následující:

[USB]
path = /media/USBDRIVE
comment = My USB Drive
valid users = pi

writeable = yes
browseable = yes
 

Uložíme změny (CTRL + X a Yes a Enter).

 

Nasledujícím příkazem provedeme kontrolu

sudo testparm

Výsledek by měl vypadat nějak takto:

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section „[homes]“
Processing section „[USB]“
Processing section „[printers]“
Processing section „[print$]“
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Věta  „Loaded services file OK“, znamená že je všecko v pořádku.

Restartujeme samba server:

sudo /etc/init.d/samba restart 

Tímto máme na straně Raspberry hotovo, je nutné ve windows dát připojt jednotku \\rapberrypi a najit si zadanou složku. a to je vše.

Pokud najdu někde chybku, nebo zjistím něco nového tak článek aktualizuji.