Proces spoolsv.exe vytěžuje pc

Pokud zjistíte problém v procesu spoolsv.exe který zatěžuje procesor na 100%. Tento proces se stará o hladký běh tiskáren, faxů a podobných zařízení. Bohužel se občas stane, že dojde k chybě a on silně „žere“ procesorový čas a tím znemožňuje jakoukoliv smysluplnou pracovní činnost.

Nejprve si otevřete c:\windows\system32\spool\printers. Následně spusťte task manager (taskmgr) a proces spoolsv.exesestřelte„. Nyní, dokud se nepustí znovu, vymažte celý obsah výše uvedeného adrešáře. Restartujte počítač a problém by měl být vyřešen.