Zobrazování uživatelů v AD ve tvaru Příjmení Jméno

Oproti zvyklostem v anglosaských zemích jsem zvyklý na řazení jmen ve tvaru Příjmení Jméno. Naneštěstí Active Directory (a potažmo i Exchange server) využívají standardně tvar Jméno Příjmení. Při zakládání každého nového uživatele je samozřejmě možné ručně přepsat Zobrazované jméno (Display Name), ale lepší je si na to vzpomenout hned po instalaci nového Active Directory a upravit sestavování pro každý nově založený objekt rovnou v LDAPu.

Prvním předpokladem je instalace Support Tools pro příslušnou verzi operačního systému (Windows Server 2003 či Windows 2000 Server). Následně spustím příkaz adsiedit.msc. Poté rozbalím větev Configuration, následně větev CN=Configuration,DC=….,DC=….. Poté rozkliknu CN=DisplaySpecifiers, zvolím CN=409, pokud používám anglické Active Directory Users and Computers, nebo CN=405 v případě, že používám lokalizované Uživatelé a počítače služby Active Directory. V pravém okně si najdu CN=user-Display, pravé tlačítko, Vlastnosti (Properties). V okně, které se objeví, najdu atribut createDialog, který by neměl být nastaven (<Not Set>). Zvolím tlačítko Edit a do hodnoty zadám řetězec mezi uvozovkami „%<sn> %<givenName>„. Stisknu OK, OK. Otestuji založením nového uživatele (pochopitelně na stejném AD řadiči, na kterém jsem provedl nastavení, případně po nějaké době nutné pro replikaci dat mezi AD).

zdroj: http://dolezel.net/post/2007/11/07/Zobrazovani-uzivatelu-v-AD-ve-tvaru-Prijmeni-Jmeno#.WMZhkDvhCUk