Vytvoření rozbalovacího seznamu v buňce u google docs Excelu

V případě že tvoříte tabulku v google dokumntech a chcete aby v buňce byl rozbalovací seznam kde zvolíte

obsah z definovaných údajů možná se Vám bude hodit tento návod. 

Označíme si buňku kterou chceme nastavit pak přejdeme do menu DATA a do podnabídky Ověření dat.

Zde použijeme následující nastavení

po kliknutí na uložit máme hotovo a v buňce se objeví šipečka na znamení že je možno vybírat z položek.